PERSOONSGEGEVENS

Bezoekers van onze website kunnen contact opnemen via een contactformulier. De betrokken personen mogen erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe. Wij zullen deze opgegeven contactgegevens uitsluitend gebruiken om contact op te kunnen nemen met de betreffende bezoeker. Bezoekers van onze website kunnen na contact met Uitvaartzorg Ria Jongenotter verzoeken hun gegevens te verwijderen.