DE KOSTEN
VAN 
EEN UITVAART

De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw wensen.

Kiest u voor crematie of begrafenis, wilt u wel of geen kennisgeving in de krant plaatsen, komen er veel mensen naar de uitvaart of vindt deze in besloten kring plaats?

 

Voor extra tijd in de aula en/of koffiekamer wordt door het crematorium een hoger bedrag in rekening gebracht. Uw keuzes bepalen uiteindelijk de hoogte van de totale kosten. Kiest u voor crematie dan kunt u denken aan een bedrag tussen de € 4.500,00 en € 6.000,00, een begrafenis is in het algemeen duurder.

 

Wilt u meer informatie over de kosten neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

UITVAART

VERZEKERING

Bij het verzorgen van een uitvaart communiceren wij  altijd direct en duidelijk wat de kosten zijn. U ontvangt van ons tevens een overzicht van de kosten. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan.

NATURE

UITVAART

VERZEKERING

Heeft u een uitvaartverzekering dan zou bij u de indruk kunnen bestaan dat uw verzekeraar de uitvaartverzorger aanwijst.
U bent daar echter vrij in, u mag zelf bepalen door wie u de uitvaart wilt laten verzorgen. Het kan verstandig zijn om vooraf bij enkele uitvaartondernemingen te informeren naar hun tarieven. Het tarief is echter niet bepalend voor de wijze van dienstverlening.

KAPITAAL VERZEKERING

Wanneer u een natura-verzekering heeft afgesloten dan levert de verzekerings-maatschappij een standaard basispakket volgens de polisvoorwaarden, voor elke extra dienst moet u dan bijbetalen. Bovendien worden er soms kosten in rekening gebracht voor diensten die voor mij vanzelfsprekend tot ons servicepakket behoren. Kiest u voor een andere uitvaartonderneming dan zal de verzekeraar een bepaald bedrag uitkeren. Hoe hoog dit bedrag is kunt u navragen bij uw verzekeraar.

 “Accepteer wat is, laat los wat was

heb vertrouwen in wat komt”.